Onze Leerjaren

Parnassys Ouderportaal
Wij werken op school met het leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. Met behulp van de ouderportaal heeft u inzicht in de cijfers en de algemene gegevens van uw kind.

Straatbeelden
Straatbeelden is een schoolbreed project, waarin in elk leerjaar door middel van 3 projecten per jaar de kinderen de wijk Leidsche Rijn beter leren kennen. Dit doen zij aan de hand van onderzoekend en ontdekkend leren. Het doel hiervan is dat de kinderen betrokken raken bij hun omgeving, vanuit de wereldoriënterende vakken. We gaan hierbij aan de slag met omgevings‐ en  media‐educatie.

Muziekfrieks en Instrumentlessen
Naast de muzieklessen geeft elke groep door middel van een project voor familie en vrienden familie een muziekuitvoering. De kinderen studeren met behulp van een muziekleerkracht verschillende liedjes en stukjes in.

Digitale leermiddelen
In elk lokaal hebben wij digitale schoolborden en een aantal computers. Ook hebben wij op beide locaties iPads staan. Deze worden gebruikt om makkelijker te differentiëren, de lessen te verrijken en kinderen te motiveren.

Leerjaren

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende leerjaren.

Leerjaar 1/2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8