De Vreedzame School

Met de Vreedzame School willen wij een bijdrage leveren aan de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Ouders en leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen, taal en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini maatschappij biedt kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en gang van zaken in de groep. De bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wat leren de kinderen? De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Herkennen van gevoelens.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
 • Conflicten oplossen door win-win situaties.
 • Meedenken over hoe sommige dingen in de klas geregeld moeten worden.
 • Zelfvertrouwen/positief zelfbeeld versterken.

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is heldere, zichtbare basisregels in de school; de zogenaamde Boomgaard Grondwet. De regels vormen een kader voor gewenst gedrag: ‘Zo doen wij het op onze school!’

Hieronder kunt u de Boomgaard Grondwet lezen:

 • We helpen elkaar, zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren.
 • We respecteren dat iedereen anders is; niemand is meer of minder waard.
 • We werken aan zelfcontrole en rust in de school.
 • We lossen problemen en conflicten op.
 • We luisteren naar elkaar, proberen elkaar te begrijpen en gebruiken vriendelijke taal.
 • We gaan zorgzaam met elkaar en de spullen om.