Leerjaar 3

In groep 3 gaan de kinderen beginnen met het aanleren veel nieuwe vaardigheden, zoals leren lezen, schrijven en rekenen.

Leren lezen
Voor het leren lezen van de kinderen maken wij gebruik van de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Hierbij gaan de kinderen eerst de letters ontdekken. Door met deze letters te gaan spelen in zoveel mogelijk posities en lettercombinaties krijgen leerlingen niet alleen inzicht in de structuur van taal maar gaan ze dit inzicht sneller kunnen toepassen bij het lezen van nieuwe woorden én zinnen.

Schrijven
Schrijven is in groep 3 voor de kinderen ook een nieuw vak. Aan de hand van de methode ‘Pennenstreken’ leren de kinderen schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. In drie stappen wordt van elke letter de schrijfvorm geautomatiseerd. Daarna schrijven de leerlingen de letter in het open vlak, op een kort lijntje en uiteindelijk tussen de lijnen. Elke nieuwe letter passen ze toe in combinatie met eerder geleerde letters in woorden en zinnetjes. Bij elke stap kijken ze terug op het eigen resultaat en zetten vandaar uit de volgende stap.

Rekenen
Waar in groep 1/2 de kinderen nog veel spelenderwijs in aanraking komen met rekenen, starten de kinderen in groep 3 met het vak rekenen. In groep 3 oefenen de kinderen met de getallenrij tot en met 50 en maken zij sommen tot en met 20.
Vanaf groep 3 tot en met groep 8 gebruiken wij de nieuwste versie van de methode ‘Pluspunt’. Vanuit deze methode werken wij met 3 verschillende niveaus, zodat wij goed kunnen aansluiten bij de leerbehoeften van uw kind.

Confidental Infomation