Leerjaar 4

Rekenen
Bij rekenen gaan de kinderen in groep 4 verder in op de lesstof die zij in groep 3 aangeboden hebben gekregen. Hierbij gaan ze verder in op klokkijken, rekenen tot 100 en ook al de eenvoudige tafels.

Taal
Leerlingen krijgen voor het eerst enkelvoud en meervoud, werkwoorden en lidwoorden aangeboden.
Met spelling gaan de kinderen nu naast de klankzuivere woorden ook de spellingsregels leren toepassen.

Thema’s
In groep 4 wordt ook nog gewerkt met thema’s. Deze thema’s bereiden de kinderen al voor op de vakken geschiedenis en aardrijkskunde in groep 5. Kinderen gaan hier bijvoorbeeld aan de slag met de onderwerpen Nederland en Kunstenaars.

Confidental Infomation