Leerjaar 8

Rekenen
In groep 8 wordt het rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen verder uitgediept. Daarnaast rekenen de kinderen met omtrek, oppervlakte en kubieke maten. Het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen wordt zowel in kale sommen als in een contextsom geoefend.

Taal
In groep 8 speelt de werkwoordspelling nog steeds een grote rol. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan onthoudwoorden en leenwoorden die uit het buitenland komen.

Wereldoriëntatie
In leerjaar 8 wordt met aardrijkskunde en topografie de wereld en de verschillende werelddelen behandeld.  Met geschiedenis worden de Gouden Eeuw, de industriële revolutie en de Wereldoorlogen herhaald en verder uitgediept.

Schoolkeuze
In groep 8 gaan de kinderen de keuze maken voor een middelbare school. Door verschillende lessen worden de kinderen begeleid om de juiste keuze te maken. In februari krijgen ze hun definitieve advies waarna zij zich kunnen gaan inschrijven bij een school. Afgelopen jaar zijn gelukkig alle kinderen aangenomen op de school van hun eerste keuze.
In april hebben de leerlingen nog de Centrale Eindtoets, deze wordt in principe alleen gebruikt om het definitieve advies te bevestigen. In enkele gevallen wordt het definitieve advies nog bijgesteld.

Kamp
Aan het einde van groep 8 gaan de kinderen allemaal 3 dagen op kamp naar Oldebroek. Hierbij gaan de kinderen in een bosrijke omgeving allerlei activiteiten doen.

Musical
De musical is de afsluiting van de basisschoolperiode van de leerlingen. Alle groepen 8 doen een individuele musical, zodat ieder kind hierbij ook een rol kan vervullen.

Verkeersexamen
In voorgaande jaren hebben de leerlingen voor verkeer allemaal theorielessen gehad. In groep 8 gaan de kinderen een praktijk verkeersexamen doen.

Confidental Infomation