Leerjaar 1/2

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Thema’s
Het kleuteronderwijs wordt aangeboden vanuit thema’s die inspelen op de leefwereld van de kleuters. De context die vanuit een thema wordt benaderd zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid bij de kleuters.
Kleuters zijn van nature nieuwsgierig, bij De Boomgaard zorgen we voor vele mogelijkheden waarin het ontdekkend leren centraal staat.

Ontdekkend leren
Ontdekkend leren maakt het mogelijk om kleuters te leren welke vragen ze kunnen stellen, hoe ze de dingen kunnen aanpakken, maar ook zorgt het voor nieuwe ontdekkingen die weer leiden tot uitbreiding van kennis en vaardigheden ieder op zijn eigen niveau. De kleuter leert hierdoor ook de samenhang te zien tussen dat wat hij ontdekt en gedaan heeft.
Het muziekkastje dat we in elke kleutergroep hebben is een mooi voorbeeld van het ontdekkend leren, maar ook de onderwerpen waar de kleuters zelf mee aankomen zijn prachtige startpunten van ontdekkend leren.

Spelen en werken
In de onderbouw werken de kinderen al zelfstandig aan hun ‘weektaken’ en beginnen ze eigen activiteiten te plannen. Op die manier leren ze kleine beslissingen te nemen, verantwoordelijkheden te dragen en ze leren stap voor stap zelfstandig problemen op te lossen. Ze kunnen niet altijd meteen de aandacht vragen voor hun problemen en leren zo om te gaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht is daardoor in de gelegenheid om extra aandacht te besteden aan een enkele leerling of een klein groepje.

Confidental Infomation