Visie

Alle onderwijskundige- en pedagogische taken op De Boomgaard hebben we uitgedrukt in zes pijlers. Deze pijlers zijn afgebeeld in een zogenoemde ‘mindmap’.

De zes pijlers in de vorm van boompjes zijn:

  • Leerlingen  (A)
  • Leeromgeving  (B)
  • Personeel  (C)
  • Pedagogisch klimaat  (D)
  • Leerstof  (E)
  • Zorg  (F)

Confidental Infomation