Verrijking in de groep en in de verrijkingsklas

Er zijn leerlingen die makkelijk en snel leren. Die leerlingen krijgen van de eigen groepsleerkracht(en) meer verrijking aangeboden in de groep. Het ‘gewone’ werk wordt voor hen verminderd voor één of meerdere vakgebieden. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun eigen ontwikkelingsniveau. Daarnaast wordt er door de verrijkingsklasleerkracht in de groepen 3 en 4 verrijkingsopdrachten aangeboden aan leerlingen die voor kortere of langere tijd meer stimulans nodig hebben.

Vanaf groep 5 is er een aparte ‘verrijkingsklas’. Deze klas is bedoeld voor die kinderen die voor langere tijd nog meer uitdaging nodig hebben dan in de groep aangeboden kan worden. De kinderen krijgen hier – een dagdeel in de week – extra en uitdagende leerstof aangeboden door een hierin gespecialiseerde leerkracht. Vanuit de verrijkingsklas krijgen deze leerlingen ook werk mee naar de klas.

Confidental Infomation