Verrijking in de groep en in de verrijkingsklas

Er zijn leerlingen die makkelijk en snel leren. Die leerlingen bieden we in de groep ‘verrijking’ aan. Hiermee worden zij meer uitgedaagd en aangesproken op hun eigen ontwikkelings-niveau. Daarnaast hebben we een aparte ‘verrijkingsklas’. Deze is bedoeld voor die kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben dan in de groep aangeboden kan worden. De kinderen krijgen hier – een dagdeel in de week – extra en uitdagende leerstof aangeboden door een hierin gespecialiseerde leerkracht.

Confidental Infomation