Aanvraag extra verlof

Het is niet toegestaan uw kind van school te houden, behalve bij ziekte. Extra verlof voor vakantie wordt ook niet gegeven. In verband met de leerplichtwet moet de directie overtreding van deze wettelijke regel melden bij de overheid.
Extra verlof, bijvoorbeeld voor verhuizing van het gezin of huwelijks- of ambtsjubilea van bloed- of aanverwanten, kunt u schriftelijk door middel van het ingevulde verlofformulier aanvragen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en vervolgens inleveren bij één van de conciërges Ezra of Charles.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.leerplichtwegwijzer.nl

Confidental Infomation