Kunst- en cultuurprofiel

Op De Boomgaard werken wij met twee culturele partnerschappen. Voor cultuureducatie hebben wij een partnerschap met architectenbureau ‘Aorta’ en mediawijsheid educatie ‘Click F1’. In samenwerking met de school ontwerpen zij verschillende projecten omtrent omgevings- en media-educatie. Daarnaast krijgen alle groepen, naast de beeldende vorming lessen, het project ‘Kunstmenu’ aangeboden. Dit bevat een museumbezoek, een voorstelling en een kunstenaar in de klas. Ook hebben wij een uitgebreide muzieklijn, waarbij wij samenwerken met harmonie orkest ‘De Bazuin’. (Wilt u hier meer informatie over, kijk dan in de schoolgids vanaf hf. 3.3.7 op blz. 12.)

https://www.youtube.com/watch?v=wcdHgLUMn6o

Confidental Infomation