Missie

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Wij werken er elke dag aan om uw kind – binnen onze mogelijkheden – het beste onderwijs te bieden, waarbij we onszelf steeds verbeteren. Onze leerkrachten bieden uw kind een plezierige, veilige en professionele leergemeenschap. Er is ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is.

Jij mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
Maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd


De boodschap van dit gedichtje leeft voort in de visie van De Boomgaard. Elk kind is anders, leert anders, denkt anders. De kunst van goed onderwijs is, om bij elk kind uit te vinden hoe het benaderd moet worden en hoe het leert. Wanneer u een keer de school binnenloopt, dan voelt, ziet en hoort u wat we bedoelen. U bent van harte welkom.

Confidental Infomation