Aanmelden De Boomgaard

Het aanmelden van uw kind bij een basisschool verloopt via de gemeente Utrecht. U kunt uw kind aanmelden in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. U wordt hierover geïnformeerd door de gemeente Utrecht.

Voor meer informatie gaat u naar de site van de gemeente Utrecht: naardebasisschool.utrecht.nl.

Mocht u specifieke vragen voor onze school hebben, dan kunt u een mail sturen naar nieuweouders@deboomgaard.nl.

Aanmelden vanaf 4 jaar
Is uw kind ouder dan 4 jaar en/of zit uw kind op dit moment al op een andere school, dan kunt u contact opnemen met nieuweouders@deboomgaard.nl. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Procedure 5 jaar en ouder’.

Confidental Infomation