Aanmelden De Boomgaard

Aanmelden van kinderen geboren tot en met 31 september 2018

Is uw kind geboren voor 1 oktober 2018 en heeft u interesse in De Boomgaard dan kunt u uw interesse aan ons kenbaar maken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar nieuweouders@deboomgaard.nl. Graag ontvangen wij in deze mail de volgende informatie:

Naam ouder(s)en/of verzorger(s):
Naam kind:
Geboortedatum kind:
E-mailadres(sen):
Telefoonnummer(s):
Wel of geen broer/zus al op De Boomgaard:
Staat uw kind ook ingeschreven op een andere school?

Zodra wij de bovenstaande gegevens hebben mogen ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018
De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook deel aan. De reden voor deze vernieuwing is dat ouders nu voor hun kind voor elke school in Utrecht kunnen kiezen, omdat de beschikbare plaatsen nu op dezelfde manier worden verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen, ouders weten nu ook snel op welke school er plaats is en scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website www.naardebasisschool.utrecht.nl

Aanmelden vanaf 4 jaar
Is uw kind ouder dan 4 jaar en/of zit uw kind op dit moment al op een andere school,
dan kunt u contact opnemen via nieuweouders@deboomgaard.nl. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘Procedure 5 jaar en ouder’.

Rondleidingen en informatieavonden
Graag nodigen wij u uit om kennis te maken met de sfeer en de cultuur binnen onze school en vertellen wij u graag over onze missie en visie. U kunt zich op onze website inschrijven voor een rondleiding. In verband met de huidige coronamaatregelen zullen deze rondleidingen op vaste dagen met een maximum aantal personen worden gegeven. U kunt zich hiervoor inschrijven onder het kopje ‘Aanmelden rondleidingen’.

Helaas mogen er vanwege de coronamaatregelen op dit moment geen informatieavonden worden gegeven. Zodra dit weer toegestaan is, zullen wij u hierover informeren op onze website.

Confidental Infomation