Nieuwe ouders

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Wij proberen vanuit die gedachte het onderwijs in te richten op De Boomgaard. Wij willen het beste onderwijs, dat binnen onze mogelijkheden ligt, bieden aan uw kind. Wij zien ons onderwijs als een cyclisch en dynamisch proces, dat wil zeggen dat we onszelf constant proberen te verbeteren. De leerkrachten bieden uw kind een warme, veilige en professionele leergemeenschap. Er is ruimte voor elk kind om zich te ontwikkelen tot wie hij/zij is.

Jij mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
Maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd

De boodschap van dit gedichtje leeft voort in de visie van De Boomgaard. Elk kind is anders, leert anders, denkt anders. De kunst van goed onderwijs is om bij elk kind uit te vinden hoe het benaderd moet worden en hoe het leert. Wanneer u een keer de school binnenloopt, dan voelt, ziet en hoort u gelijk wat we bedoelen. U bent van harte welkom.

Confidental Infomation