Privacy Statement & Cookieverklaring

Privacy Statement

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over leerlingen kan gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, als daar voorde noodzaak bestaat en als die uitwisseling bij wet verplicht is.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de directeur van de school.

Meer informatie over het privacy is te vinden op website van de stichting PCOU Willibrord www.pcouwillibrord.nlU  kunt ook uw vragen en of opmerkingen sturen naar: privacy@pcouwillibrord.nl. U krijgt dan binnen 5 werkdagen een antwoord.

Cookieverklaring 

Wat zijn cookies?
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door de website via uw browser op uw computer wordt bewaard. Cookies zijn nodig om het gebruik van de website makkelijker te maken (functionele cookies) en om het bezoek aan de website te meten (meetcookies). Wij gebruiken cookies om u verder te blijven informeren over iDEAL. Wij gebruiken geen commerciële cookies van derden. Deze website vertoont geen advertenties.

Functionele cookies
Met functionele cookies kan het gebruik van de website makkelijker en prettiger worden gemaakt. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet meer wordt lastiggevallen met een cookiewaarschuwing nadat u uw wensen omtrent het gebruik van cookies kenbaar heeft gemaakt. Ook andere handige voorkeuren en instellingen op de website kunnen met functionele cookies worden bijgehouden. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens geregistreerd, ze zijn strikt anoniem. Functionele cookies kunt u niet via de website uitschakelen.

Meetcookies
Deze cookies worden ingezet om te meten hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s ze bezoeken. De website registreert ook met welke apparaten en browsers de website wordt bezocht, op welke dagen en tijden en vanuit welke landen. De meetgegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot individuen. Met behulp van meetgegevens kan de indeling, inhoud en werking van de website beter worden afgestemd op de wensen en het gedrag van de bezoekers. U kunt meetcookies uitschakelen via de cookie-instellingen van de browser. Voor het onderhoud van de website is het beter als u meetcookies ingeschakeld laat.

Confidental Infomation