TSO

Onder toezicht van ons eigen personeel en opgeleide ouders kunnen de kinderen op school overblijven.

De TSO – ook wel ‘ overblijf’ genoemd – wordt door De Boomgaard zelf georganiseerd. De ouders dienen hun kinderen vooraf op te geven voor het overblijven. Via de conciërges en onderaan deze pagina is het ‘Overblijfreglement en  voorwaarden van TSO De Boomgaard’ en een  aanmeldingsformulier verkrijgbaar.

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor de TSO en de Ouderbijdrage

Download Button