TSO

TSO op de Boomgaard
Alle leerlingen van De Boomgaard kunnen tijdens de middagpauze gebruikmaken van de tussenschoolse opvang (TSO). De kinderen lunchen in hun eigen klaslokaal met hun leerkracht en spelen/ sporten daarvoor of erna buiten volgens de Beweeg Wijs methode. Op het schoolplein worden de kinderen begeleidt door overblijfmoeders en spelbegeleiders van de TSO en Beweeg Wijs. Meer informatie over de methode Beweegwijs kunt u vinden op www.beweegwijs.nl.

De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kunnen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Aanmelden
Aanmelden voor het overblijf gaat via Schoolkassa. Op het moment dat uw kind start krijgt u een bericht van Schoolkassa. Hierin kunt u aangeven of u wel of geen TSO wilt afnemen. Als u TSO wilt afnemen dan kunt u aangeven op welke vaste dagen uw kind(eren) gebruik zullen maken van de TSO.

TSO kosten
De overblijfkosten per kind per jaar zijn:
1 dag per week €90,00
2 dagen per week €180,00
3 dagen per week €270,00
4 dagen per week €360,00

Het incidenteel gebruik maken van TSO De Boomgaard zonder contract is mogelijk. Het tarief daarvoor is € 3,00 per keer. Een kind dient dit bedrag in een envelop, voorzien van zijn/haar naam bij de leerkracht in te inleveren. Voor incidentele overblijf kunnen de ouders en/of verzorgers hun kind(eren) tot uiterlijk 9.00 uur op de desbetreffende dag aanmelden

Incidenten Protocol TSO
Klik hier voor het Incidentenprotocol TSO.

Aanmelding(en) en wijzigingen kunt u mailen naar tso@deboomgaard.nl.

Vragen over betalingen en andere zaken m.b.t. de TSO kunt u mailen naar admin@boomgaard.nl.

Confidental Infomation