TSO

TSO op de Boomgaard
Alle leerlingen van De Boomgaard kunnen tijdens de middagpauze gebruikmaken van de tussenschoolse opvang (TSO). De kinderen lunchen in hun eigen klaslokaal met hun leerkracht en spelen/ sporten daarvoor of erna buiten volgens de Beweeg Wijs methode. Op het schoolplein worden de kinderen begeleidt door overblijfmoeders en spelbegeleiders van de TSO en Beweeg Wijs. Meer informatie over de methode Beweegwijs kunt u vinden op www.beweegwijs.nl.

De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) kunnen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag. De kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) kunnen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Aanmelden
Aanmelden voor het overblijf gaat via Schoolkassa. Op het moment dat uw kind start krijgt u een bericht van Schoolkassa. Hierin kunt u aangeven of u wel of geen TSO wilt afnemen. Als u TSO wilt afnemen dan kunt u aangeven op welke vaste dagen uw kind(eren) gebruik zullen maken van de TSO.

TSO kosten
De overblijfkosten per kind per jaar zijn:
1 dag per week €90,00
2 dagen per week €180,00
3 dagen per week €270,00
4 dagen per week €360,00

Het incidenteel gebruik maken van TSO zonder contract is mogelijk. Het tarief daarvoor is € 3,00 per keer. Indien u gebruik wilt maken van losse TSO dagen, kunt u een mail sturen naar tso@deboomgaard.nl. Vervolgens zult u van de medewerkers van de TSO één keer in de maand een betaalverzoek via Whatsapp ontvangen voor de gekozen dag of dagen TSO.

Aanmelding(en) en wijzigingen kunt u mailen naar tso@deboomgaard.nl.
Vragen over betalingen en andere zaken m.b.t. de TSO kunt u mailen naar admin@boomgaard.nl.

Confidental Infomation