De Vreedzame School

Ouders en leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin sociale vaardigheden en burgerschap belangrijk zijn. De kinderen leren op onze Vreedzame School om op een positieve manier met elkaar om te gaan, democratisch beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer in de groep. We werken aan een veilig en sociaal klimaat, waarin meedoen centraal staat. Dit zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd kan worden.

Wat leren de kinderen? De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Herkennen van gevoelens.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
 • Conflicten oplossen door win-win situaties.
 • Meedenken over hoe sommige dingen in de klas geregeld moeten worden.
 • Zelfvertrouwen/positief zelfbeeld versterken.

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School: helder, zichtbare basisregels: ‘Zo doen wij het op onze school!’ oftewel De Boomgaard Grondwet:

 • We helpen elkaar, zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren.
 • We respecteren dat iedereen anders is; niemand is meer of minder waard.
 • We werken aan zelfcontrole en rust in de school.
 • We lossen problemen en conflicten op.
 • We luisteren naar elkaar, proberen elkaar te begrijpen en gebruiken vriendelijke taal.
 • We gaan zorgzaam met elkaar en de spullen om.

 

 

Confidental Infomation