Specialist in Leesonderwijs

‘Technisch lezen’ is een van onze specialismen; goede lezers breiden hun woordenschat uit en verwerven daardoor meer kennis van de wereld. Het kunnen lezen heeft een positief effect op het sociaal functioneren: het geeft een kind zelfvertrouwen. We zetten bovendien extra tijd en professionele begeleiding in voor het lezen, ook zodat we de leerlingen die extra hulp nodig hebben op tijd in beeld hebben. Verder weten we: lezen voor jezelf is de meest prettige manier om te lezen! Daarom wordt er elke dag op hetzelfde tijdstip door alle kinderen in de school ‘stil gelezen’. Dit moment van de dag noemen we op De Boomgaard ‘lekker lezen’. Om het aanbod van boeken hiervoor zo actueel mogelijk te houden heeft elke groep een abonnement op de openbare bibliotheek.

Confidental Infomation