Specialist in Leesonderwijs

In de afgelopen jaren hebben we ons gespecialiseerd in het ‘technisch leesonderwijs’. We werken met een actieve en vroegtijdige signalering van een achterstand bij leerlingen, zodat we de leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het lezen op tijd in beeld hebben.
We zetten extra tijd en professionele begeleiding in voor het lezen. Verder doen we veel aan leesbevorderingsactiviteiten en voeren we schoolbreed het beleid ‘stillezen’.