Toelating van leerlingen

Wij hanteren het reglement toelating van leerlingen van ons bestuur, het PCOU. Deze heeft als belangrijkste doel, het in stand houden en bevorderen van primair en speciaal onderwijs op protestants-christelijke grondslag.
In principe is iedere leerling welkom. Dat wil zeggen, dat de ouders met de aanmelding van hun kind – door middel van ondertekenen en inleveren van het aanmeldformulier – verklaren:

– gebruik willen maken van het onderwijsaanbod van de school,
– de levensbeschouwelijke identiteit van de Stichting en de school te respecteren.

Confidental Infomation