MR

De Medezeggenschapsraad

Ook de Boomgaard heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is ingesteld op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) uit 2006.
Hoewel de Wet bepaalt welke onderwerpen voor advies of instemming aan de MR moeten worden voorgelegd, is binnen de Boomgaard de laatste jaren de gewoonte ontstaan om ook veel andere onderwerpen te bespreken.

Onderwerpen die ter goedkeuring aan de MR moeten worden voorgelegd zijn onder andere het schoolplan/leerplan, het schoolreglement en de klachtenregeling. Maar ook bijvoorbeeld voornemens met betrekking tot aanstelling of ontslag van de schoolleiding.
Langer is de lijst onderwerpen waarover de directie van de school de MR om advies moet vragen. Denk hierbij aan het lesrooster, vakanties, nieuwbouw, verbouw, onderhoud, de begroting, etc. De MR dacht ook mee over de nieuwe schooltijd, de haalbaarheid van Corona maatregelen en de verdeling van de NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs).

De MR van de Boomgaard vergadert 5 Ă  6 keer per jaar. Van die vergaderingen worden verslagen gemaakt. Deze kunt u op school inzien.

In de MR van de Boomgaard hebben 4 leerkrachten en 4 ouders (de zgn. oudergeleding) zitting. Overeenkomstig het MR reglement van de Boomgaard zitten leden in principe 4 jaar in de MR.

Samenstelling per 1 september 2023:

Namens de ouders

  • Dieuwertje Scheringa (voorzitter)
  • Rogier Plas
  • Diederick Janse
  • Bart van Beuzekom

Namens de leerkrachten

  • Jotte Bontje
  • Anne Stevers
  • Pim van Laaren
  • Florina Strien

Mocht u vragen hebben of iets willen delen met de MR, het e-mailadres van de MR is: mr@deboomgaard.nl

Confidental Infomation